Utställarinfo

Informationen uppdateras löpande.

Allmänt

Anmälan
Anmälan är bindande för utställaren tills den antagits eller avböjts av Nolia. Bindande avtal träffas det datum då order-/bokningsbekräftelse skickas till utställaren.

Annullering
Utställaren äger rätt att frånträda avtalet, men endast skriftligen och inom 14 dagar efter det att bindande avtal träffats. Sker ej sådan skriftlig anmälan inom denna tid är beställaren betalningsansvarig för hela anmälnings-/grundavgiften samt hyresbeloppet och ev bokad annons. Anmälnings-/grundavgiften tas ut med ett belopp som fastställts vid varje mässtillfälle. Anmälnings-/grundavgiften ska alltid betalas, även vid avhopp.

Betalningsvillkor
Hyresbelopp och eventuellt bokad annons ska betalas senast 2 månader före mässans start. Vid sen bokning ska fakturan vara betald innan mässans start. Alla övriga beställningar faktureras med 30 dagars betalningsvillkor. Vid varje faktureringstillfälle debiteras en faktureringsavgift + moms och om fakturan ej betalas i tid skickas påminnelse med en lagstadgad påminnelse-avgift på 50:-. Obetalda fakturor överlåts till Svea Inkasso som debiterar ränta och tillkommande avgifter.

Betalning
Nolia tar ej emot kontant betalning av fakturor. Kortbetalning kan göras mot en avgift på 1500:-.

Alla Nolia AB:s allmänna bestämmelser hittar du i denna pdf.

Godsadress: Noliamässan, Noliagatan 1, 941 31 Piteå. Godset märks med monternr, utställarens namn och adress, telefon i montern samt ”levereras 2024-xx-xx”. (OBS! Gods kan tidigast tas emot 24-08-05)  

Post till utställare: Företagets namn, monternummer, Noliamässan, Noliagatan 1, 941 31 Piteå  

Servicecenter: Nolia AB, Noliagatan 1, 941 31 Piteå, tfn 090-88 88 628 (gäller från 5 augusti)  

Tillsammans vill vi skapa en bättre, mer attraktiv och hållbar mötesplats på Noliamässan. För att uppnå detta har vi byggt upp insamlingsplatser och återvinningsstationer där du som utställare kan sortera ditt avfall som vi sedan skickar vidare för materialåtervinning.   

Utställare och monterbyggare skall själva transportera och sortera överblivet material från uppbyggnad och rivning till anvisad behållare och insamlingsplats. Gångar får ej blockeras.  

Utställare städar sin egen monter, lägger avfall på anvisad plats och lämnar emballage och återvinningsbart material på våra återvinningsstationer. Stationer för wellpapp och mjukplast finns på flera platser på mässområdet, karta med återvinningsstationernas placering kommer att delas ut vid incheckning i Noliamässans Servicecenter.  

Säckar för matavfall och mjukplast kommer att finnas i Servicecenter.  

Kärl för matavfall kommer att finnas i anslutning till serveringarna.  

Nolias Crew hjälper givetvis till vid behov och svarar på frågor om var saker ska läggas.  

Det är absolut förbjudet att under mässans öppethållande köra bil på området. Nödvändiga transporter in på mässområdet får utföras mellan 08.00-10.00 samt mellan 17.00–18.00 (torsdag 19.00-20.00) under perioden 7-11 augusti. 

Unna dig ett bra boende under Noliamässan, kanske på ett av Pits hotell.

Piteå Stadshotell, 0911-23 40 00, info@piteastadshotell.com
Enkelrum 1075:- exkl. moms/natt
Dubbelrum 1205 exkl. moms/natt
Bokningskod ”Nolia”

* * * * *  

KUST Hotell & Spa, 0911-30 000, konferens@hotellkust.se

Dubbelrum för enkelbruk 1513:- exkl moms (1695kr inkl moms) /natt 
Dubbelrum 1602:- exkl moms (1795:- inkl moms) /natt 
Superiorrum  1781:- exkl moms (1995kr inkl moms)/natt 
Inklusive frukostbuffé    

Bokningsinstruktioner:
Rum bokas via mail till info@hotellkust.se  
Ange vid bokningstillfället: Bokningskod ”UtställareNolia”
Namn och telefonnummer 
Ankomstdatum 
Avresedatum 

Ange om det ska betalas på plats eller faktura. Vid fakturering behövs fullständiga faktureringsuppgifter.  Rum i mån av tillgänglighet.

* * * * *  

Piteå Turistcenter
På Piteå Turistcenters  hemsida hittar du information om boende både hotell, vandrarhem, camping och övrigt boende. 
 Mer information hittar du här.

31 maj – registrera din företagspresentation till utställarlista på web.  

25 juni – priserna i webshopen höjs med 50%. Gör din beställning i god tid för bästa pris och service. 

Noliabandet – Gäller alla dagar  
Noliabandet vuxen/pensionär 200 kr  
Noliabandet ungdom 80 kr  
Noliabandet barn 30 kr  

Dagsentré  
Vuxen 150 kr  
Senior 120 kr (för dig som är över 65 år, gäller även sjukpensionär och förtidspensionär, ta med intyg från Försäkringskassan)  
Ungdom 13 – 17 år 45 kr  
Barn 7 – 12 år i målsmans sällskap 20 kr  
Barn 0-6 år gratis  

Som utställare kan du beställa inbjudningskort att dela ut till dina kunder. Se särskild info under rubrik Inbjudningskort.  

Fyllning av SPA-bad påbörjas tisdag 6 augusti från kl 09.00 och tömning sker söndag 11 augusti från ca kl 18.00.

I vissa fall krävs tillstånd för gasolhantering och söks hos Räddningstjänsten. Mer information om hantering av brandfarliga varor hittar du här:
 
1. E-tjänst Brandfarlig vara – Anmälan av föreståndare, länk här

2. E-tjänst Brandfarlig vara – Ansökan om tillstånd, länk här

Gasolflaskor är inte tillåtna inne i mässhallarna.  

Gasolflaskor ska förvaras i särskild container på mässområdet. Förvaring/anslutning av gasol bokas i webshopen.  

Gods kan tas emot från måndag 5 augusti under mässans inflyttningstider; måndag 5/8 kl 07.00-21.00, tisdag 6/8 kl 07.00-21.00

Godsadress: Noliamässan, Noliagatan 1, 941 31 Piteå

Gods till Noliamässan ankommer till vår mässpedition och hanteras på mässområdet av Nolias mässpeditör, dvs lossning, lastning, traktorlyft och förvaring av tomemballage. All godshantering debiteras enligt gällande taxa med 975 kr/tim. Minsta debiterbara tid är 0,5 tim.

Godset märks med: Monter nr, utställarens namn och adress, telefon i montern om sådan finns, ”Levereras i monter xxxx-xx-xx (Ange datum när ni finns på plats för att ta emot ert gods, se nedan)

Gods som ankommer före måndag den 5 augusti måste förvaras av respektive speditör. Ange alltid ”leveransdatum” till mässan den xxxx-xx-xx eller det datum ni finns på plats för att ta emot ert gods.

VIKTIGT FÖR UTSTÄLLARE PÅ UTOMHUSOMRÅDET
Säkerställ att ert gods är vädersäkrat!

OBS! Nolia ansvarar ej för gods om ni själva inte finns på plats för att ta emot godset när det ankommer.

Från onsdag 7 augusti – söndag 11 augusti sker godshantering på mässområdet före kl 9.00 och efter kl 17.00 (torsdag efter kl 19.00)

Tomemballage 
Vi lagrar ditt tomemballage under mässan mot en kostnad. Märk upp emballaget med en ”Tomemballage-lapp” som finns i Servicecentret. Tomemballage hämtas vid din monter och körs ut efter stängning sista mässdagen.

Ett effektivt sätt att marknadsföra mässdeltagandet är att bjuda in dina kunder genom att i förväg skicka ut inbjudningskort. Enklast bjuder du in dina kunder med elektroniska inbjudningskort som mailas till kund (e-biljett). Möjlighet finns även att beställa inbjudningskort som pappersbiljett. 

Inbjudan Noliabandet, e-biljett: Biljett mailas till kund som löser in den till ett band i entrén. Gäller alla dagar. Kostnad 100 kr/inlöst biljett. 

Inbjudan Noliabandet, pappersbiljett: Skickas per post. Kostnad 5 kr/beställd biljett samt 100 kr/inlöst biljett. 

Inbjudningskort e-biljett: Mailas till kund. Kostnad 75 kr/inlöst biljett. 

Inbjudningskort pappersbiljett: Skickas per post. Kostnad 5 kr/beställd biljett samt 75 kr/inlöst biljett. 

Biljetter beställs i webshopen som du hittar här. 

Har ni behov av internet till kassasystem, visning av websidor på mässan eller liknande så är vår rekommendation att ni beställer fast internetlina till er monter. Beställningen görs i webshopen. I övrigt finns allmänt nätverk, men då belastningen ofta är väldigt hög under Noliamässan kan vi inte garantera att det fungerar fullt ut. 

Fast internet (1:a uppkoppling) beställer du i vår webshop som finns här. 

Om du önskar boka flera, Fast internet 1:a uppkoppling därpå följande här 

Peter Kattilasaari
peter.kattilasaari@nolia.se
070-535 34 49

Parkeringskort för kylbil samt el till kylbil måste förbokas, beställ i webshopen eller ta kontakt med någon av säljarna. 

Kylbilar parkeras sedan på anvisad plats, Servicecentret hänvisar.  

Beställ Parkeringskort kylbil 

Beställ El och elcentral till kylbil

Har ni kunder som kommer och hämtar större köpta varor så släpps de in på mässområdet efter kl. 20.00 på söndag 11 augusti eller ännu hellre måndag 12 augusti. 

Anledningen till detta är att det blir svårframkomligt på mässområdet när alla utställare kör in med bilar och släpvagnar efter mässans stängning. 

Du hittar information om livsmedelshantering på mässa samt anmäler din verksamhet här.

Vid frågor, kontakta Piteå kommun vx. 0911-69 60 00  

Parkering för utställare finns på anvisad plats utanför mässområdet. Antalet platser på utställarparkeringarna är begränsat. Om det blir fullt på utställarparkeringarna erbjuds plats på besöksparkeringarna.  

Parkeringskort debiteras med 100 kr/st och gäller alla dagar. 

Parkering för släpvagnar och varubilar sker på särskild parkering. 

Parkering av kylbil förbokas och kräver särskilt parkeringskort, kostnad 200 kr, samt förbeställning av eluttag. 

Grindarna är öppna mellan 08.00 och 10.00 samt 17.00 och 18.00 (torsdag 19-20) varje dag för lastning och lossning av gods. 

Parkeringskort och el till kylbil beställer du i webshopen. 

Lämna gärna pressinfo i vårt Servicecenter eller sänd i förväg till erik.safvenberg@nolia.se 

Mer info hittar du här

I mässans Servicecenter checkar du in och hämtar utställarkort, parkeringskort och annan viktig information. Här gör du även extrabeställningar till din monter och får hjälp med övriga frågor. Servicecentret är beläget i foajén mellan hall 1 och hall 2.

Öppettider Servicecenter 
Måndag 5 augusti – Tisdag 6 augusti: 08.00-21.00 
Onsdag 7 augusti: 08.00-17.30 
Torsdag 8 augusti: 08.00-19.00 
Fredag 9 augusti – Lördag 10 augusti: 08.00-17.00 
Söndag 11 augusti: 08.00-20.00 
Måndag 12 augusti: 08.00-16.00 

Kontakta Servicecenter
Telefon: 090-88 88 628 (från måndag 5 augusti) 
Mail: storanolia@nolia.se 

Släpvagnar och varubilar ska parkeras på anvisad plats. Under av- och pålastning är det tillåtet att tillfälligt stå vid portarna in till hallarna, därefter ska parkering ske på särskild avsedd plats. 

Från midsommar har vi begränsad bemanning och 15-19 juli (v.29) håller vi stängt

Tillsammans vill vi skapa en bättre, mer attraktiv och hållbar mötesplats på Noliamässan. För att uppnå detta har vi byggt upp insamlingsplatser och miljöstationer där du som utställare kan sortera ditt avfall som vi sedan skickar vidare för materialåtervinning. Läs mer här

Utställarkort kan förbeställas i webshopen. Max antal: 10 st/monter, vid behov av fler kontakta storanolia@nolia.se 

Utställarkorten och plastfickor till dessa hämtas ut vid incheckning i mässans Servicecenter. OBS! Utställarkortet måste uppvisas i entrén från onsdag 7 augusti när mässan öppnar. 

I utställarloungen kan du sitta och jobba i lugn och ro, eller bara koppla av en stund och vi bjuder utställare på kaffe och te. Utställarloungen finns vid Servicecenter mellan hall 1 och 2.

Inomhus i våra hallar finns allmänt nätverk, men då belastningen ofta är väldigt hög under Noliamässan kan vi inte garantera att det fungerar fullt ut. Har ni behov av internet till kassasystem, visning av websidor på mässan eller liknande så är vår rekommendation att ni beställer fast internetlina till er monter. Beställningen görs i webshopen. 

Mässan
Onsdag 7 augusti – söndag 11 augusti 10-17, torsdag 8 augusti 10-19

Servicecenter
Måndag 5/8 8-21
Tisdag 6/8 8-21
Onsdag 7/8 8-17.30
Torsdag 8/8 8-19
Fredag 9/8 8-17
Lördag 10/8 8-17
Söndag 11/8 8-20
Måndag 12/8 8-16

Hallar 
Måndag 5/8 7-21
Tisdag 6/8 7-21
Onsdag 7/8 7-17.30
Torsdag 8/8 8-19.30
Fredag 9/8 8-17.30
Lördag 10/8 8-17.30
Söndag 11/8 8-21
Måndag 12/8 7-16  

Monter

El kan beställas i vår webshop eller med någon av våra säljare. För lägsta pris, gör din beställning före 25 juni då priset är 50% lägre. 

Räkna ut totaleffekten för hela montern vid beställning. 

Om du beställer ett 3-fasuttag måste du ta med, eller beställa en elcentral. Alla el-installationer skall utföras av fackman. 

I priserna ingår ledningsdragning inom utställningsmontern, övertid- och jourersättning, energikostnad samt demontering av hyrt material. 

Hall 1 – Spånplattor 
Hall 2 – Asfalt 
Hall 3 – A-hall – Matta
Hall 3 – Foajé – Mamorgolv
Utomhus – Asfalt, grus eller gräs 

För att göra ditt mässdeltagande så smidigt som möjligt, erbjuder Nolia en rad tjänster inför ditt mässdeltagande. Hos oss kan du hyra i princip allt du behöver inför ditt mässdeltagande. Det går snabbt och enkelt att beställa allt från en leverantör som dessutom har bra priser! Om du är osäker, ta kontakt med oss så tidigt som möjligt. Vi löser det mesta även under mässan, men det är mycket enklare att ge svar och hitta lösningar innan mässan börjar. Lägg din beställning i vår webshop, så finns allt på plats när mässan börjar. 

Tre saker du bör tänka på: 

– Beställ el om du behöver det, det ingår inte automatiskt. 

– Gör din beställning i god tid för bästa pris och service. Lägsta pris får du om du gör din beställning före 25 juni, därefter höjs priset med 50%.  

– Om du är osäker på vad du behöver, kontakta oss så hjälper vi dig. 

Din utrustning beställer du i webshopen. 

Högtalare, trådlösa mikrofoner för ljud och röstförstärkning får inte användas så det stör övriga utställare. 

Använd ditt monternummer vid kontakter med Servicecentret, entreprenörer etc. Ditt monternummer hittar du på din bokningsbekräftelse. 

Utställarna ansvarar själva för städning av montrarna om inte beställning av städning gjorts till Nolia. Efter mässans stängning på kvällen är det tillåtet att ställa ut skräp i gångarna. OBS! Endast på kvällarna! Nolias personal städar varje kväll gångar och gemensamma utrymmen. 

Har du behov av tält och golv till din utemonter så beställer du det av oss. I priset ingår montage och demontage. Gör din beställning i god tid för bästa pris och service. Lägsta pris får du om du gör din beställning före 25 juni, därefter höjs priset med 50%. Vi reserverar oss för att vissa produkter kan ta slut. 

Det är viktigt att du skickar in en skiss med information om hur du vill att tältet ska placeras i montern. Är tältet lika stort som montern är det dock ej nödvändigt. Du mailar det enklast till storanolia@nolia.se före 25 juni. Blankett hittar du här

Monterväggarna består av 26 mm boardskiva, vitmålad. Höjd 2.50m.  

Det är tillåtet att spika och måla om monterväggarna i en annan färg. Målning och återställning kan beställas av oss. Observera att återställning till vit färg och förstörd montervägg debiteras enligt prislista. 

Inflyttning

Montrarna är tillgängliga för utställaren fr.o.m. måndag 5 augusti kl. 07.00.

Utställaren anmäler sin ankomst i Servicecentret. Alla utställare skall vara klara med sina montrar senast onsdag 7 augusti kl. 10.00 då mässan öppnar.

Måndag 5/8 kl 07.00-21.00
Tisdag 6/8 kl 07.00-21.00

Onsdag 7/8 kl 07.00-09.30 (30 minuter innan mässan öppnar måste samtliga fordon vara ute från området)

Inflyttning på andra tider sker i samråd med Nolia.

Vi lagrar ditt tomemballage under mässan mot en kostnad. Märk upp emballaget med en ”Tomemballage-lapp” som du får i Servicecentret. Tomemballage hämtas vid din monter och lämnas vid din monter efter mässans stängning söndag den 11 augusti. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Utflyttning

Att delta hela mässtiden är en förutsättning för deltagande på Noliamässan. Utflyttning får tidigast påbörjas söndag den 11 augusti kl. 17.00. OBS! Det är inte tillåtet att starta rivning medan mässan fortfarande är öppen för besökare. Gångarna ska hållas fria tills lagrat gods och tomemballage är utkört till montrarna.

Utflyttning skall vara klar måndag den 12 augusti kl. 16.00. Senast 7 dagar efter mässan ska allt material vara borta från mässområdet. I annat fall sker borttransport av material samt debitering. Nolia ansvarar inte för kvarlämnat gods eller tomemballage.

Söndag 11 augusti kl 17.00-21.00 
Måndag 12 augusti kl 07.00-16.00 

Har ni kunder som kommer och hämtar större köpta varor efter sista mässdagen, så släpps de in på mässområdet efter kl 20.00 söndag 11 augusti alternativt måndag 12 augusti.

Anledningen till detta är att det blir svårframkomligt på mässområdet när alla utställare kör in med bilar och släpvagnar efter mässans stängning kl 17.00. 

Mässmagasin & web

Enligt vår mätning är mässmagasinet den klart största informationskällan för besökarna i Norrbotten. Vill du också synas här, läs mer

Länken hittar du i det första mailet du fått från service@mapyourshow.com med rubriken Välkommen – ditt konto är nu redo att användas. 

Vid problem, kontakta monca.pettersson@nolia.se.

Säkerhet

Mässområdet är bevakat från måndag 5/8 till tisdag 13/8 utan att mässan därmed ansvarar för utställarnas tillhörigheter. Läs mer under FÖRSÄKRINGAR.

Utrymningsvägar och utrymningsdörrar ska av säkerhetsskäl hållas fria. Det är även förbjudet att blockera eller skymma brandredskap och skyltar. 

Skulle en situation uppstå som kräver evakuering kommer ett meddelande att gå ut via högtalarsystemet. Lämna omedelbart byggnaden via närmaste utgång. 

Allt ansvar för den skada. som kan åsamkas utställningsföremålen såväl under transporten till och från utställningsområdet som under uppehållet där, ska bäras av utställaren. Nolia friskriver sig från allt ansvar för den skada som i samband med utställning kan vållas av utställaren eller dennes personal eller deras tillhörigheter, samt likaledes för den skada, som kan åsamkas utställaren eller dennes personal eller deras tillhörigheter. Utställaren bör därför teckna en försäkring. 

Mat & Dryck

Som utställare kan du förboka lunch via FC Gruppen. Sista dag för bokning är den 29 juli. 

Förköp av lunchkuponger innebär att din personal inte behöver använda sina egna pengar under mässan.

Utställarrestaurangen ligger i Foodcourtområdet och har en separat entré för utställare.
 

Observera att ej utnyttjade förbokade lunchkuponger inte kan återlösas. 

För att underlätta planeringen av verksamheten och servicen under Noliamässan är det viktigt att respektera deadline 29/7 för förbokning av lunchkuponger. 

Boka här

Betalningsalternativ på plats  

Förutom förbokade lunchkuponger finns självservicekassor med kort/swish som betalningsalternativ.  

Inflyttningsdagar  

5–6 augusti mellan kl 11:00 – 18:00. finns ett serveringstält med pizza och alkoholförsäljning tillgängligt i Foodcourtområdet. Lunchkupongerna gäller även under inflyttningsdagarna.

Lunch (kl 11-15)

Onsdag 7 augusti
* Nötfärslasagne på svensk färs med parmesan och ruccola
* Vegansk Lasagne med belugalinser och aubergine

Torsdag 8 augusti
* Rökt högrevschili med ris, smetana, harissa och nachochips
* Vegansk chili med ris smetana, harissa och nachochips

Fredag 9 augusti
* Svensk fläskytterfilé med gräddstuvad svamp och krossade potatis
* Rödbetsbiff med getostcréme och kokt potatis

Lördag 10 augusti
* Svensk nötköttsgryta med rökt sidfläsk, champinjoner och rostad potatis
* Vegetarisk gryta med champinjoner, stekost och tomat

Söndag 11 augusti
* Viltskavsgryta med svamp, lingon och kokt potatis
* Rödbetsbiff med getost och kokt potatis

Pris

Inklusive 33cl läsk/mineralvatten, bröd och kaffe/te
Förbokad lunch 189:- ink moms
Pris på plats 199:- ink moms

Montercatering  

FC-gruppen erbjuder montercatering, beställ fika och dryck och få det levererat direkt till montern!  

Välj morgon- eller eftermiddagsleverans eller varför inte båda? Vad sägs om kaffe och frallor till kollegorna innan mässan öppnar eller kanske lite fika och påfyllning i termosen till eftermiddagen.  

Utbudet inkluderar morgonkaffe, frukostmackor, eftermiddagskaffet och olika snacks till förmånliga priser. Det finns även ett urval av drycker  

Nybakad kanelbulle 35:- 
Choklad grotta 29:- 
Helfralla med ost och grönt 35:-  
Krav och rättvisemärkt kaffe eller te 32:-  
Chips 30:-
 
Gott och blandat 29:- 
Popcorn 35:-  
Coca cola brk 32:- 
Coca cola zero brk 32:- 
Stilla vatten 32:- 
Fanta brk 32:- 
Sprite brk 32:- 
Bonaqua naturell brk 32:- 
Bonaqua citron brk 32:-  

Beställ montercateringsenast 29 juli till hilda.svensson@fcgruppen.se 

Observera att leveransavgift på 149:- tillkommer för montercateringen (tur och retur).  Fakturering i efterhand av FC Gruppen.

Onsdag, fredag och lördag när mässan stänger kl 17 håller Foodcourtområdet öppet till kl 19. Ät en bit mat, drick något gott och andas ut!

Torsdag har mässan och Foodcourten öppet till 19. Söndag stänger båda kl 17.

Nyhetsbrev

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev så meddelar vi när det går att köpa biljetter, boka provningar, mm.

Nyhetsbrev

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för att ta del av nyheter kring mässan och info om när biljetter släpps!

oops!

Sidan håller just nu på att byggas. Kontakta oss om det uppstår något problem.

info@nolia.se