Noliamässans historia

Under 1960-talet grundade Erik Hållander Noliamässan. De första mässorna var rena lantbruksmässor som alternerade från Boden i norr till Sundsvall i söder. Så småningom utökades mässorna med hantverk, industri och fritidsprodukter. Under 1980- och 1990-talet breddades verksamheten med fler stora mässor i framför allt Piteå och Umeå.

1976 avled Erik Hållander och bolaget såldes till Umeå kommun och Piteå kommun som bildade mässbolaget Nolia AB. Kommunerna förvärvade bolaget i syfte att skapa en marknadsplats där de norrländska företagen kunde möta sina kunder, visa sina produkter och tjänster för att göra affärer och tillsammans skapa tillväxt i regionen.