Nästa Stora Nolia hålls i Piteå 2022: ”Framtidstron i norr ger stora möjligheter”

Nolias vd ser positivt på Stora Nolias framtid trots beskedet att nästa upplaga av mässan kommer att hållas först nästa år.

– Framtidstron i norr ger stora möjligheter. Dessa kommer vi att ta tillvara under nästa Stora Nolia, säger Jonas Dahlberg, vd på Nolia.

Enligt Jonas Dahlberg finns det inget positivt i att behöva ge beskedet att nästa Stora Nolia inte kommer att hållas i augusti i år, utan i stället nästa höst.

– Nästa Stora Nolia öppnar 6 augusti 2022 i Piteå och pågår i fem dagar, fram till 10 augusti. Nästa Stora Nolia i Umeå hålls 5–9 augusti 2023. Ingen trodde väl, vid samma tid förra året, att vi skulle vara i ungefär samma läge denna tid i år. Men det går inte att genomföra årets Stora Nolia hur gärna vi än skulle vilja, säger han.

Samtidigt är han, liksom övrig personal, fylld av framtidstro och iver över att få börja göra mässor igen. Särskilt med tanke på de enorma tillväxt som kommer att ske i Norr- och Västerbotten de närmaste decennierna.

– Vi arbetar hårt med att ta vara på alla de möjligheter som skapas i regionen genom bland annat nya infrastruktursatsningar och inom den nya, gröna industriella revolutionen som kommer att öka befolkningen på många platser och förändra hela Norrland.

Förändringar och utveckling av mässan kommer till nästa mässgenomförande.

– Vi är enormt entusiastiska över att få göra mässor och kommer att bygga om och utveckla Stora Nolia med bland annat en livsstilsarena.

Jonas Dahlberg förklarar att Nolia nu tittar på alternativ.

– Så snart vi kan göra mässor ska vi göra det, oavsett vad de heter. Eftersom vi tycker det är viktigt att våra utställare också får fortsätta göra affärer med Stora Nolias besökare redan i år, undersöker vi bland annat möjligheten i form av ett digitalt alternativ till mässa, säger Nolias vd och avslutar.

– Men inget slår en riktig mässa, och nästa Stora Nolia kommer att bli en folkfest och mäss av sällan skådat slag, säger Jonas Dahlberg.