Mer än häften av montrarna bokade till Stora Nolia 2022

Sedan det blev klart att nästa Stora Nolia hålls i Piteå 6-10 augusti 2022 har antalet bokade montrar ökat för varje dag.

– Nu är mer än hälften av alla montrar bokade. Det är ett enormt sug efter mässa som medium, säger Jonas Dahlberg, vd på Nolia AB som arrangerar mässan. 

”Enormt sug efter mässa som medium”

Att gå in i höstens planeringsarbete med mer än hälften av montrarna bokade visar, enligt Nolias vd, på det enorma förtroende som utställarna visar för Stora Nolia som mässa.

– Nu är det upp till oss att möte det förtroendet. Men där är jag trygg med den utvecklingsprocess vi är inne i som i augusti nästa år kommer att visa upp en bred, folklig, fullmatad och nytänkande mässa som utställare och besökare både kan känna igen sig på, men som också bjuder på utbud och upplevelser som skapar förnyat engagemang, sug efter mässan och upplevs som en nytändning för Stora Nolia, säger Nolias vd.

"Klarast lysande stjärnan"

Han lyfter fram Stora Nolias betydelse.

– Denna mässa är den klarast lysande stjärnan i Nolias mässutbud med stor betydelse, inte bara för oss, utan även för besöksnäring, företag och föreningsliv. Dessutom har mässan stor betydelse för mässorterna Piteå och Umeå. Vår uppgift är att öka den betydelsen ytterligare och använda mässmediet för att skapa tillväxt för samhälle och näringsliv, säger Jonas Dahlberg och fortsätter:

– Vi har öppnat dialog med flera viktiga aktörer och är öppen för många fler. Genom samarbeten når vi längre i arbetet med att stärka regionen. Särskilt med tanke på den enorma tillväxt som kommer att ske i Norr- och Västerbotten de närmaste decennierna, säger Jonas Dahlberg, vd på Nolia.