Starkt varumärke

Oberoende undersökningar visar att Noliamässan är ett av Norrlands mest kända varumärken.

Det finns en mycket hög kännedom om varumärket i både Umeå och Piteå. I de viktigaste geografiska områdena är kännedomen 90% eller högre.  

Andelen positiva till Noliamässan Umeå uppgår till närmare 80% bland de boende i Umeå. Det man uppskattar med mässan är mångfalden, det stora utbudet, att det finns mycket att se samt att det är en folkfest.